2020-2021 o`quv yili


tf-tdpu.uz Dars jadvalini ko`rish uchun guruhingizni tanlang

Pedagogika va san'at fakulteti


1 kurs
RT 1011 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 1021 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 1031 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 1041 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
BT 1011 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1021 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1031 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1041 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1051 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1061 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1071 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1081 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
MT 1011 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 1021 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 1031 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 1041 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 1051 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 1061 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim

2 kurs
PP 2012 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 204 R2 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
RT 2012 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
BT 2012 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2022 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2032 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2042 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2052 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
MT 2012 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 2022 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 2032 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 2042 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim

3 kurs
PP 3013 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
RT 3013 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 3023 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 3033 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
BT 3013 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 3023 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 3033 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
MT 3013 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 3023 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 3033 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim

4 kurs
RT 4014 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
RT 4024 -kurs 5111300 - Rus tili va adabiyoti
BT 4014 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
BT 4024 -kurs 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish
MT 4014 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 4024 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim
MT 4034 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta’lim

Tabiiy fanlar fakulteti


1 kurs
MI 1011 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1021 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1031 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
Bio 1011 -kurs 5110400 - Biologiya
Bio 1021 -kurs 5110400 - Biologiya
Bio 1031 -kurs 5110400 - Biologiya
Bio 1041 -kurs 5110400 - Biologiya

2 kurs
MOM 2012 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 2022 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 2032 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 2012 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 2022 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 2032 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

3 kurs
MOM 3013 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 3023 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi

Maxsus sirtqi bo`lim

Sirtqi ta'lim

Matematika va informatika fakulteti